ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยและแผ่นดินไทย ในหลวงของคนไทย สถิตในใจคนไทยทุกดวงตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า  คณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลวัดเพลง