น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลวัดเพลง