ดาวน์โหลด

Login Formโรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1
แบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุขในองค์กร
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 20 •กรกฏาคม• 2018 เวลา 16:37 น.•

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัดเพลงทุกท่าน ตอบแบบสอบถาม
แบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของคนทำงาน

ติดต่อกรอกแบบสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 
กิจกรรมการเดินรณรงค์ การป้องกันการทุจริต
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 26 •มิถุนายน• 2018 เวลา 11:52 น.•

กิจกรรมเดินรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ การป้องกันการทุจริต

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เดิน รณรงค์ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เรื่องการป้องกันการทุจริต

และแจกคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไปทุกกลุ่มงาน

เอกสารเพิ่มเติม ดาวโหลด

 
ทำบุญโรงพยาบาล
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 21 •มิถุนายน• 2018 เวลา 16:15 น.•

โรงพยาบาลจัดทำบุญประจำปี เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับโรงพาบาล
และเจ้าหน้าที่

 
Hospital Logistice
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 21 •มิถุนายน• 2018 เวลา 16:18 น.•

บุคลากรของโรงพยบาลวัดเพลงได้เข้าร่วมโครงการ Train the Trainer :
Hospital Logistice รุ่นที่ 3 จากศุนย์การจัดการโลจิส ติกส์และโซ่อุปทาน
สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
พัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศ สู่ระดับ 3
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 21 •มิถุนายน• 2018 เวลา 16:11 น.•

สมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) เข้าตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยมีบุคลากรและทีมนำระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 1 จาก 19•