ดาวน์โหลด

Login Formโรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1
โครงการหมอชวนวิ่ง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 19 •พฤศจิกายน• 2018 เวลา 14:53 น.•

 
รางวัลผู้ปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงานอาคารนอกข่ายควบคุม
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 10 •กันยายน• 2018 เวลา 09:02 น.•

ขอแสดงความยินดีกับ นายกมล เรืองศรี นายช่างเทคนิค
โรงพยาบาลวัดเพลง ที่เข้ารับรางวัล ประเภทผู้ปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์
พลังงานอาคารนอกข่ายควบคุม ในพิธีมอบรางวัล

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
ทีมงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลโพธาราม ศึกษาดูงาน
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 10 •กันยายน• 2018 เวลา 09:20 น.•

ทีมงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลโพธาราม ศึกษาดูงาน
มาตรฐานสากลห้องปฏิบัติการทางการแพทย๋ ISO 15189,ISO 15190 ...

 
รับประทานโล่รางวัล หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 10 •กันยายน• 2018 เวลา 09:08 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลง ได้รับประทานโล่รางวัล หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในงานสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
สถานพยาบาลยาเสพติดที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 10 •กันยายน• 2018 เวลา 09:10 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงรับมอบกิตติกรรมประกาศสถานพยาบาลยาเสพติด
ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม
วัฒนชัย องคมนตรี ในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 1 จาก 20•