เอกสารเผยแพร่

Login Formโรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 12 •กุมภาพันธ์• 2019 เวลา 21:00 น.•

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  จำนวน  1 คัน

เอกสารดาวโหลด 1

เอกสารดาวโหลด 2

 
รับสมัครบุคคล
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 11 •กุมภาพันธ์• 2019 เวลา 19:11 น.•

รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

1.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก            จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค  จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่ง พนักงานบริการ              จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลวัดเพลง

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 8 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารดาวโหลด

 
ประกาศผลประกวดราคา
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 08 •กุมภาพันธ์• 2019 เวลา 17:07 น.•

ประกาศผลประกวดราคาจ้างปรับปรงุอาคาแพทย์แผนไทย จำนวน 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวโหลด

 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 08 •กุมภาพันธ์• 2019 เวลา 11:47 น.•

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ

ด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร

จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวโหลด

 
ร่างประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 31 •มกราคม• 2019 เวลา 16:09 น.•

ร่างประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,400 ซีซี

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

เอกสารดาวโหลด

เอกสาร 1

เอกสาร 2

 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 3 จาก 23•