เอกสารเผยแพร่

Login FormPTT Oil Price

โรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1
สุขเลิกเหล้า เข้าพรรษา
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 11 •กรกฏาคม• 2013 เวลา 17:38 น.•

 

 
แห่เทียนเข้าพรรษา
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 25 •กรกฏาคม• 2013 เวลา 09:03 น.•

เนื่องในวันเข้าพรรษา คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัด เพลง ร่วมกันแห่เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน

พร้องทั้งเครื่องบริวาร โดยมอบถวายแก่วัดเพลง ซึ่งในกิจกรรมนี้ทางโรงพยาบาลวัดเพลงได้จัดมา

เป็นประจำในทุกๆปี และในปีนี้ก็เช่นกัน..

 
คลินิกคนไทยไร้พุง (DPAC)
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 11 •กรกฏาคม• 2013 เวลา 20:59 น.•

 

ให้บริการด้านคำปรึกษา กับกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง และบุคลากรของโรงพยาบาล

ประชาชนทั่วไป ที่มีรอบเอวเกินเกณฑ์มาตรฐาน (ผู้ชายรอบเอวตั้งแต่ 90 เซนติเมตร

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
ทอดผ้าป่าสามัคคี
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 11 •กรกฏาคม• 2013 เวลา 16:32 น.•

ทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลวัดเพลง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โรงพยาบาลวัดเพลง

จัดทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างอาคารคลีนิดเบาหวาน และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

สำหรับโรงพยาบาลวัดเพลง ณ.ตลาดนัดลุงเพิ่ม อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี

 

 
เทิดพระเกียรติวันพ่อ 5 ธันวาคม 2555
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 03 •ธันวาคม• 2012 เวลา 15:24 น.•

 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 21 22 23 24 25 26 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 21 จาก 26•