เอกสารเผยแพร่

Login FormPTT Oil Price

โรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1
งานทันตกรรมในกลุ่มผู้สุงอายุ รพ.วัดเพลง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 30 •กรกฏาคม• 2012 เวลา 08:54 น.•

 
ระเบียบการลา ข้าราชการ ฉบับใหม่ ปี 2555
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 24 •กุมภาพันธ์• 2012 เวลา 15:46 น.•

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ขอแจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555(ฉบับใหม่)

เพื่อใช้ยึดเป็นระเบียบปฏิบัติในเรื่องของการลาประเภทต่าง ๆ

โดยมีการปรับปรุงในส่วนของประเภทการลา

จากเดิม 9 ประเภทพ เพิ่มเป็น 11 ประเภทพ  รายละเอียด >> ดาวโหลด

 
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show and Share
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 25 •มกราคม• 2012 เวลา 10:22 น.•

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show and Share

วันที่ 17 มกราคม 2555
ณ ตลาดนัดลุงเพิ่ม
จัดงานโดย คปสอ.วัดเพลง

 

 
Happy new year 2555
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 04 •มกราคม• 2012 เวลา 09:17 น.•

 
วันพ่อ 5 ธันวาคม 2554
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 02 •ธันวาคม• 2011 เวลา 20:54 น.•

 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 21 22 23 24 25 26 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 22 จาก 26•