เอกสารเผยแพร่

Login FormPTT Oil Price

โรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1
คลินิกคนไทยไร้พุง (DPAC)
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 02 •ธันวาคม• 2011 เวลา 12:03 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงได้จัดงานเปิดตัวคลีนิกคนไทยไร้พุง ( DPAC )
อย่างเป็นทางการเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2554
โดยได้รับความสนใจจากประชาช
น นักเรียน และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้าร่วมในโครงการ

 

 
เผยแพร่การนำเสนอผลงานด้านทันตกรรม รพ.วัดเพลง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 29 •พฤศจิกายน• 2011 เวลา 10:35 น.•

 

ขอแสดงความยินดีกับ ทันตแพทย์อิศรานุวัฒน์ ยงพิศาลภพ

ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลวัด เพลง
ที่ได้รับการเผยแพร่การนำเสนอผลงานด้านทันตกรรม
ผ่าน Website ของ Global Oral Health , WHO Collaborating Center , The Netherland
http://www.globaloralhealth-nijmegen.nl/
— กับ Mhorneung Itsaranuwat

 

 
งานแพทย์แผนไทย รพ.วัดเพลง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 25 •พฤศจิกายน• 2011 เวลา 15:13 น.•

 

เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ วันจันทร์ , พุธ ,ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 16.00 -20.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์

เปิดให้บริการ
1.นวด อบ ประคบสมุนไพร เพื่อการรักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ

2.ตรวจ รักษาโรคด้วยยาสมุนไพร

สำหรับผู้มีสิทธิรับบริการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานแพทย์แผนไทย รพ.วัดเพลง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้ป่วยนัดเข้ารับบริการก่อน

รายละเอียด ค่าบริการมีดังต่อไปนี้

- ค่านวด และประคบสมุนไพร เพื่อการรักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ครั้งละ 250 บาท
- ค่าประคบสมุนไพร
เพื่อการรักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ครั้งละ 100 บาท
- ค่าอบสมุนไพร
เพื่อการรักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ครั้ง ละ 70 บาท

เริ่มเปิดดำเนินการ  วัน พุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554

 

 

 

 

 
 

 

 
ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 09 •พฤศจิกายน• 2011 เวลา 11:27 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลง  ร่วมกับบ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ท แอนด์สปา ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่มาพักพิง
ณ.บ้านสวนส้มทิพย์

โดย โรงพยาบาลวัดเพลง ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งการตรวจสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก

สุขภาพจิต การใช้ยา และคำปรึกษาด้านต่างๆ

 
ออกหน่วยช่วยเหลือน้ำท่วม
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 09 •พฤศจิกายน• 2011 เวลา 11:14 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลง ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ที่
จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2554

 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 21 22 23 24 25 26 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 23 จาก 26•