เอกสารเผยแพร่

Login Formโรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1
รับรางวัลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 21 •มิถุนายน• 2018 เวลา 15:52 น.•

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลวัดเพลงได้เข้ารับรางวัล
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 
งานมหกรรมคุณภาพ รพ.วัดเพลง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 09 •มีนาคม• 2018 เวลา 09:46 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงจัดงานมหกรรมคุณภาพ

คปสอ.วัดเพลง ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยงานในวันแรกเป็นการจัดนิทรรศการตลาดนัดอาหารสมองและตลาดนัดเพื่อสุขภาพดี
ซึ่งมีทั้งหมด
11 ซุ่ม ประกอบไปด้วย ซุ่ม RM , IC , IT , ENV , PCT
, พลังงาน , Happy , อาหารปลอดภัย , ยาเสพติด/บุหรี่ , ออกกำลังกาย และ LAB

รูปภาพเพิ่มเติม...

 
ประกาศเจตนารมณ์61
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 29 •ธันวาคม• 2017 เวลา 10:21 น.•

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี  ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต

สร้างจิตสำนึก ซื้อสัตย์สุจริต  แก่บุคลากรสาธารณสุข โรงพยาวัดเพลง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม2560

รูปภาพเพิ่มเติม>>>> Click

 
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 20 •พฤศจิกายน• 2017 เวลา 16:00 น.•

แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

 

 
การตรวจสอบและประเมินผลการตรวจสอบภายใน
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 05 •กรกฏาคม• 2017 เวลา 16:34 น.•

ดาวน์โหลดเอกสาร และคู่มือ >>

 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 6 จาก 23•