เอกสารเผยแพร่

Login Formโรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 04 •กรกฏาคม• 2017 เวลา 10:28 น.•

สื่อความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Animated Infographic) คลิก Link

 
ส่งมอบดอกไม้จันทน์
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•เสาร์•ที่ 30 •กันยายน• 2017 เวลา 13:12 น.•

บุคลากรโรงพยาบาลวัดเพลงร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 30 •มิถุนายน• 2017 เวลา 10:58 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น.

 
รับรองคุณภาพสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับที่ 2
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 24 •พฤศจิกายน• 2016 เวลา 14:47 น.•

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและทีมบุคลากรด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลเข้ารับรางวัล
ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับที่
2
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ สมาคมเวชสารสนเทศไทย

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
ชาวราชบุรี รวมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อพ่อ
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 24 •พฤศจิกายน• 2016 เวลา 14:38 น.•

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดเพลงให้การต้อนรับ นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอวัดเพลง
และคณะผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและ

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 7 จาก 23•