เอกสารเผยแพร่

Login FormPTT Oil Price

โรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1
Hospital Logistice
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 21 •มิถุนายน• 2018 เวลา 16:18 น.•

บุคลากรของโรงพยบาลวัดเพลงได้เข้าร่วมโครงการ Train the Trainer :
Hospital Logistice รุ่นที่ 3 จากศุนย์การจัดการโลจิส ติกส์และโซ่อุปทาน
สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
พัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศ สู่ระดับ 3
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 21 •มิถุนายน• 2018 เวลา 16:11 น.•

สมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) เข้าตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยมีบุคลากรและทีมนำระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
รับรางวัลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 21 •มิถุนายน• 2018 เวลา 15:52 น.•

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลวัดเพลงได้เข้ารับรางวัล
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 
งานมหกรรมคุณภาพ รพ.วัดเพลง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 09 •มีนาคม• 2018 เวลา 09:46 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงจัดงานมหกรรมคุณภาพ

คปสอ.วัดเพลง ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยงานในวันแรกเป็นการจัดนิทรรศการตลาดนัดอาหารสมองและตลาดนัดเพื่อสุขภาพดี
ซึ่งมีทั้งหมด
11 ซุ่ม ประกอบไปด้วย ซุ่ม RM , IC , IT , ENV , PCT
, พลังงาน , Happy , อาหารปลอดภัย , ยาเสพติด/บุหรี่ , ออกกำลังกาย และ LAB

รูปภาพเพิ่มเติม...

 
ประกาศเจตนารมณ์61
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 29 •ธันวาคม• 2017 เวลา 10:21 น.•

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตตามรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี  ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต

สร้างจิตสำนึก ซื้อสัตย์สุจริต  แก่บุคลากรสาธารณสุข โรงพยาวัดเพลง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม2560

รูปภาพเพิ่มเติม>>>> Click

 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 9 จาก 26•