เอกสารเผยแพร่

Login FormPTT Oil Price

โรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 20 •พฤศจิกายน• 2017 เวลา 16:00 น.•

แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

 

 
การตรวจสอบและประเมินผลการตรวจสอบภายใน
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 05 •กรกฏาคม• 2017 เวลา 16:34 น.•

ดาวน์โหลดเอกสาร และคู่มือ >>

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 04 •กรกฏาคม• 2017 เวลา 10:28 น.•

สื่อความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Animated Infographic) คลิก Link

 
ส่งมอบดอกไม้จันทน์
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•เสาร์•ที่ 30 •กันยายน• 2017 เวลา 13:12 น.•

บุคลากรโรงพยาบาลวัดเพลงร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 30 •มิถุนายน• 2017 เวลา 10:58 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น.

 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 10 จาก 26•