เอกสารเผยแพร่

Login Formโรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1
ประเมินคลินิค NCD คุณภาพ
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 25 •กุมภาพันธ์• 2016 เวลา 13:18 น.•

ทีมประเมินคลินิค NCD คุณภาพ จาก สคร.ราชบุรี เข้าประเมิน คลินิค NCD
ของโรงพยาบาลวัดเพลง เพื่อการพัฒนาการบริการของค
ลินิค NCD

 
ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ (LAB)
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 14 •มกราคม• 2016 เวลา 10:07 น.•

คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข จากราชอาณาจักรกัมพูชา
(U.S.CDC Cambodia) เข้าศึกษาดูงานทางห้องปฏิบั
ติการ (LAB)
ของโรงพยาบาลวัดเพลง ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการระดับสากล

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
ตักบาตรอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 13 •มกราคม• 2016 เวลา 15:34 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง ซึ่งเป็นประจำในทุกๆปี
เมื่อเข้าสู่ช่วงพุทธศักราช
ใหม่ของทุกปี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
รพ.อินทร์บุรี ศึกษาดูงาน Healing Environment
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 08 •มกราคม• 2016 เวลา 10:18 น.•

โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ศึกษาดูงานเรื่อง สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวย
(Healing Environment) ของโรงพยาบาลวัดเพลง เพื่อเปิดการแลกเปลี่ยน
เรีย
นรู้ ในการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
รางวัล คลินิค DPAC
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 08 •มกราคม• 2016 เวลา 10:21 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงรับมอบโล่จาก ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
สุดยอดองค๋กรต้นแบบบูรณาการ
งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี ๒๕๕๘

 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 10 จาก 23•