เอกสารเผยแพร่

Login FormPTT Oil Price

โรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1
รับรองคุณภาพสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับที่ 2
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 24 •พฤศจิกายน• 2016 เวลา 14:47 น.•

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและทีมบุคลากรด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลเข้ารับรางวัล
ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับที่
2
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ สมาคมเวชสารสนเทศไทย

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
ชาวราชบุรี รวมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อพ่อ
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 24 •พฤศจิกายน• 2016 เวลา 14:38 น.•

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดเพลงให้การต้อนรับ นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอวัดเพลง
และคณะผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและ

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
มุทิตาจิต ปี 59
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 05 •ตุลาคม• 2016 เวลา 15:26 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ คุณอัมพร นานคงแนบ และ
คุณวิวัฒน์ มั่นคง พร้อมกับบุคลาการที่ย้ายไปป
ฏิบัติหน้าที่ที่อื่นและ
บุค
ลากรที่ลาออกไป

 
รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเมินผลการดำเนินงานดีเด่นลำดับที่ 1
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 28 •กันยายน• 2016 เวลา 10:48 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลง รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ จากท่านนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในการดำเนินงานการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ 2559 ที่มีคะแนนประเมินผลการดำเนินงานดีเด่นลำดับที่ 1

 
โรงพยาบาลวัดเพลง รับรางวัลอนุรักษ์พลังงานระดับอาเซียน
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 26 •กันยายน• 2016 เวลา 11:25 น.•


โรงพยาบาลวัดเพลง รับรางวัลอนุรักษ์พลังงานระดับอาเซียน

โรงพยาบาลวัดเพลงได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทย  เข้าประกวดผลงาน
การอนุรักษ์พลังงานในระดับ อาเซียน  (Asean Energy Awards) ผลปรากฏว่า  
โรงพยาบาลวัดเพลงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
(1 ST runner up)
ในกลุ่มอนุรักษ์พลังงานอาคารขนาดเล็ก 
โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดเพลง นายแพทย์ชวนนท์  อิ่มอาบ 
ได้เข้ารับมอบรางวัล ในงานเลี้ยงการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ กรุงเนปิดอ ประเทศ เมียนมา

โดยในการนี้ ประเทศไทยได้รับรางวัล 16 รางวัล จากทั้งหมด 47 รางวัล
มากที่สุดของประเทศทั้งหมดในอาเซียน ดูเพิ่มเติม

 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 11 จาก 26•