ดาวน์โหลด

ระเบียบการลา ข้าราชการ ฉบับใหม่ ปี 2555
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 24 •กุมภาพันธ์• 2012 เวลา 15:46 น.•

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ขอแจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555(ฉบับใหม่)

เพื่อใช้ยึดเป็นระเบียบปฏิบัติในเรื่องของการลาประเภทต่าง ๆ

โดยมีการปรับปรุงในส่วนของประเภทการลา

จากเดิม 9 ประเภทพ เพิ่มเป็น 11 ประเภทพ  รายละเอียด >> ดาวโหลด