เอกสารเผยแพร่

ชาวราชบุรี รวมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อพ่อ
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 24 •พฤศจิกายน• 2016 เวลา 14:38 น.•

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดเพลงให้การต้อนรับ นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอวัดเพลง
และคณะผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลวัดเพลง ในโครงการ ชาวราชบุรี
รวมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อพ่อ โดยมอบเงินช่วยเหลือและของเยี่ยมแก่ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
และยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล พร้อมกันนี้ตัวแทนภาคประชาชน นำโดย คุณลุงเป้า เล้าศศิวัฒนพงศ์
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดเพลง นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เขตอำเภอวัดเพลง นายโชติรัตน์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ กำนันตำบลวัดเพลง และครอบครัวเล้าศศิวัฒนพงศ์
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลวัดเพลง มูลค่า
203,000 บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)
โดยมีนายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดเพลงเป็นผู้รับมอบ