เอกสารเผยแพร่

ส่งมอบดอกไม้จันทน์
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•เสาร์•ที่ 30 •กันยายน• 2017 เวลา 13:12 น.•

บุคลากรโรงพยาบาลวัดเพลงร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดทำตามแบบดอกไม้จันทน์พระราชทาน 7 แบบ
รวมทั้งหมด 399 ดอก และส่งมอบให้แก่นายอำเภอวัดเพลงเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของอำเภอวัดเพลงต่อไป