เอกสารเผยแพร่

งานมหกรรมคุณภาพ รพ.วัดเพลง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 09 •มีนาคม• 2018 เวลา 09:46 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงจัดงานมหกรรมคุณภาพ

คปสอ.วัดเพลง ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยงานในวันแรกเป็นการจัดนิทรรศการตลาดนัดอาหารสมองและตลาดนัดเพื่อสุขภาพดี
ซึ่งมีทั้งหมด
11 ซุ่ม ประกอบไปด้วย ซุ่ม RM , IC , IT , ENV , PCT
, พลังงาน , Happy , อาหารปลอดภัย , ยาเสพติด/บุหรี่ , ออกกำลังกาย และ LAB

รูปภาพเพิ่มเติม...