เอกสารเผยแพร่

รับรางวัลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 21 •มิถุนายน• 2018 เวลา 15:52 น.•

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลวัดเพลงได้เข้ารับรางวัล
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ