เอกสารเผยแพร่

พัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศ สู่ระดับ 3
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 21 •มิถุนายน• 2018 เวลา 16:11 น.•

สมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) เข้าตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยมีบุคลากรและทีมนำระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล นำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่ระดับที่ 3