เอกสารเผยแพร่

กิจกรรมการเดินรณรงค์ การป้องกันการทุจริต
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 26 •มิถุนายน• 2018 เวลา 11:52 น.•

กิจกรรมเดินรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ การป้องกันการทุจริต

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เดิน รณรงค์ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เรื่องการป้องกันการทุจริต

และแจกคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไปทุกกลุ่มงาน

เอกสารเพิ่มเติม ดาวโหลด