เอกสารเผยแพร่

รางวัลผู้ปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงานอาคารนอกข่ายควบคุม
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 10 •กันยายน• 2018 เวลา 09:02 น.•

ขอแสดงความยินดีกับ นายกมล เรืองศรี นายช่างเทคนิค
โรงพยาบาลวัดเพลง ที่เข้ารับรางวัล ประเภทผู้ปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์
พลังงานอาคารนอกข่ายควบคุม ในพิธีมอบรางวัล

Thailand Energy Awards 2018 จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี