เอกสารเผยแพร่

ทำบุญปีใหม่ 2562
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 08 •มกราคม• 2019 เวลา 16:22 น.•

เป็นประจำของทุกๆปีหลังจากวันขึ้นปีใหม่

โรงพยาบาลวัดเพลงจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

พระสงฆ์จำนวน 19 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562