เอกสารเผยแพร่

ร่างประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 31 •มกราคม• 2019 เวลา 16:09 น.•

ร่างประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,400 ซีซี

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

เอกสารดาวโหลด

เอกสาร 1

เอกสาร 2