เอกสารเผยแพร่

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 08 •กุมภาพันธ์• 2019 เวลา 11:47 น.•

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ

ด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร

จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวโหลด