เอกสารเผยแพร่

รับสมัครบุคคล
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 11 •กุมภาพันธ์• 2019 เวลา 19:11 น.•

รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

1.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก            จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค  จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่ง พนักงานบริการ              จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลวัดเพลง

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 8 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารดาวโหลด