เอกสารเผยแพร่

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 12 •กุมภาพันธ์• 2019 เวลา 21:00 น.•

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  จำนวน  1 คัน

เอกสารดาวโหลด 1

เอกสารดาวโหลด 2