เอกสารเผยแพร่

ประกาศผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 06 •มีนาคม• 2019 เวลา 11:16 น.•

ประกาศผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวโหลด...