เอกสารเผยแพร่

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 25 •ธันวาคม• 2019 เวลา 11:57 น.•

รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื้อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 ตำแหน่ง

-ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม 1 อัตรา

-ปฏิบัติงานที่งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1 อัตรา

2.พนักงานบริการ 2 ตำแหน่ง

-ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

3.พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

-ปฏิบัติงานที่งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

รับสมัครตั่งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2563

ดาวโหลดเอกสาร คลิก....