เอกสารเผยแพร่

วัดเพลง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 01 •ตุลาคม• 2019 เวลา 10:16 น.•

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัดเพลง จัดกิจกรรม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
"ตลาดน้ำ 3 อำเภอ วัดเพลงมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย

สร้างกระแสการออกกำลังกายในเขตอำเภอ
วัดเพลง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ข้าราชการ ในพิ้นที่อำเภอวัดเพลง และใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว