เอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020) รพ.
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 21 •กุมภาพันธ์• 2020 เวลา 17:08 น.•

รายงานประเมินตนเองฉบับ 2020

สำหรับมาตรฐานแต่ละหมวดประกอบด้วย 5 ส่วนคือ

i) ผลลัพธ์ของบทนั้น

ii) บริบท

iii) กระบวนการ

iv) ผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภาคภูมิใจ

v) แผนการพัฒนา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร >>

 

 
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.วัดเพลง ปี 2563
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 01 •ตุลาคม• 2019 เวลา 10:50 น.•

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัดเพลงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัดเพลง
ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2562

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
งานแสดงมุทิตาจิต ปี 2562
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 01 •ตุลาคม• 2019 เวลา 10:40 น.•

...ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใจ มุทิตา...
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนำทีมบุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณ
อายุราชการ ของโรงพยาบาลวัดเพลง ปี 2562 ดังนี้

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
วัดเพลง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 01 •ตุลาคม• 2019 เวลา 10:16 น.•

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัดเพลง จัดกิจกรรม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
"ตลาดน้ำ 3 อำเภอ วัดเพลงมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
อบรมบุคลากรกลุ่มเสี่ยง โรค NCD
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 11 •เมษายน• 2019 เวลา 16:52 น.•

คลีนิค DPAC โรงพยาบาลวัดเพลง จัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บุคลากรกลุ่มเสี่ยง เมื่อวันที่ 10/04/2562 ภายใต้แคมเปญ

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 1 จาก 19•