เอกสารเผยแพร่

ห้อง LAB
การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 23 •มีนาคม• 2012 เวลา 09:23 น.•

1.การตรวจน้ำตาลในหญิงตั้งครรภ์

2.1การส่งตรวจชิ้นเนื้อ 1

2.2การส่งตรวจชิ้นเนื้อ 2

3.การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Practice Guidelines  for  Sperm)

4.ทบทวนค่าวิกฤติประจำปี55

5.ลำดับการใส่เลือดลงภาชนะที่ถูกต้อง

6.ไฟล์นำเสนอ การเก็บสิ่งส่งตรวจ

 
บุคลากรขณะปฏิบัติงาน
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 02 •ธันวาคม• 2011 เวลา 10:48 น.•

บุคลากรขณะปฏิบัติงาน

หัวหน้างานชันสูตรสาธารณสุข


นักวิทยาศาสตร์                                                            นักเทคนิคการแพทย์

 

 

 
ภูมิทัศน์ห้องทำงาน LAB
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 02 •ธันวาคม• 2011 เวลา 10:16 น.•

ห้องปฏิบัติการ                                                       มุมเจาะเลือด

 

มุมรับสิ่งส่งตรวจด้วยระบบ  HOSxP,LIS                  มุมตรวจวิเคราะห์

 

เครื่องตรวจวิเคราะห์งานเคมีคลินิก,โลหิตวิทยา      เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 

จุดเตรียมสิ่งส่งตรวจ                                              มุมย้อมสี

 

ห้องน้ำผู้รับบริการ                                    มุมตรวจสอบผลวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ

 

 

โต๊ะที่ต้องใช้ความคิดตลอดเวลา  เพื่อพัฒนาระบบงานให้กับผู้รับบริการ

 

 
โครงสร้างชันสูตรสาธารณสุข รพ.วัดเพลง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 02 •ธันวาคม• 2011 เวลา 10:14 น.•

 
ผลงานเด่นปี 2554
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 02 •ธันวาคม• 2011 เวลา 09:59 น.•


 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 1 2 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 1 จาก 2•