หน้าหลัก loginรับหนังสือ หนังสือทั้งหมด ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรณ
โปรดอ่านก่อน
  • ระบบสารบรรญใหม่นี้สามารถตรวจสอบได้ว่าหน่วยงานใด ได้รับหนังสือหรือไม่
  • ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณแต่ละหน่วยงานสามารถเข้ารับหนังสือ ได้ที่ เมนู Login ต้องรับทุกฉบับที่ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง .ส่งให้
  • ดูสถิติการรับหนังสือได้ที่ เมนู สถิติ
  • ข้อมูลที่โชว์ในหน้านี้เป็นหนังสือที่เปิดให้บุคคลทั่วไปอ่านได้
  • ในกรณีที่ ระบบมีปัญหา หรือ หนังสือ เปิดไม่ได้ สามารถติดต่อได้ที่ งานธรุการ รพ.วัดเพลง
  • คู่มือในการใช้สามารถ download ได้ที่นี้ คู่มือการใช้ E-office

เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ รบ 0032.2/02/5538 8 ѹҤ 2564 ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประุเภทผู้ป่วยนอก
ที่ รบ 0032/7961 22 Ȩԡ¹ 2564 แจ้งการสนับสนุนเครื่อง Oxygen concentrator และ Fingertip Oximeter
ที่ รบ 111277/ 6 Զع¹ 2562 12123
  Records 1 to 3 of 3
 

 

กลับหน้าหลักของเว็บไซต์