ที่ รบ 0033/ว 6856  ขอให้หน่วยบริการประชาสัมพันธืแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามนโยบาย "เจ็บ

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
งานประกัน,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,   งานประกัน,