ที่ รบ 0032/ว403  ขอความร่วมมือรายงานผู้ป่วยใน ARI Clinic และได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

ส่งถึง  5   แห่ง
  งานชันสูตร,  
งานเภสัชกรรม,  
องค์กรแพทย์,  
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  5    แห่ง
  งานชันสูตร,   งานเภสัชกรรม,   องค์กรแพทย์,   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,