ที่ สธ 0408.3/1008  ขอประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอเรื่อง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19

ส่งถึง  1   แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,