ที่ สธ 5102/ตบ/ร/ว 444/2564  งดจำหน่ายชั่วคราวผลิตภัณฑ์ยา Ethambutol 400mg Tablests ขนาดบรรจุ 50x10s และแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สำรอง

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานเภสัชกรรม,  
งานบริหาร,  
งานธุรการ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  งานเภสัชกรรม,   งานบริหาร,   งานธุรการ,