ที่ สธ 0307/ว27  ขอชี้แจงแนวทางการรับส่งต่อผู้ป่วยทางจักษุวิทยา ในสถานการณ์ COVID-19

ส่งถึง  2   แห่ง
  องค์กรแพทย์,  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  2    แห่ง
  องค์กรแพทย์,   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,