เอกสารเผยแพร่

Login FormPTT Oil Price

โรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1
ประกาศผลประกวดราคา
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 08 •กุมภาพันธ์• 2019 เวลา 17:07 น.•

ประกาศผลประกวดราคาจ้างปรับปรงุอาคาแพทย์แผนไทย จำนวน 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวโหลด

 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 08 •กุมภาพันธ์• 2019 เวลา 11:47 น.•

ประกาศผลประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ

ด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร

จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวโหลด

 
ร่างประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 31 •มกราคม• 2019 เวลา 16:09 น.•

ร่างประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2,400 ซีซี

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

เอกสารดาวโหลด

เอกสาร 1

เอกสาร 2

 
ทำบุญปีใหม่ 2562
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 08 •มกราคม• 2019 เวลา 16:22 น.•

เป็นประจำของทุกๆปีหลังจากวันขึ้นปีใหม่

โรงพยาบาลวัดเพลงจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

พระสงฆ์จำนวน 19 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562


 
โครงการหมอชวนวิ่ง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 19 •พฤศจิกายน• 2018 เวลา 14:53 น.•

 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 5 จาก 24•