เอกสารเผยแพร่

Login FormPTT Oil Price

โรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 30 •มิถุนายน• 2017 เวลา 10:58 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น.

 
รับรองคุณภาพสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับที่ 2
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 24 •พฤศจิกายน• 2016 เวลา 14:47 น.•

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและทีมบุคลากรด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลเข้ารับรางวัล
ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับที่
2
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ สมาคมเวชสารสนเทศไทย

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
ชาวราชบุรี รวมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อพ่อ
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 24 •พฤศจิกายน• 2016 เวลา 14:38 น.•

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดเพลงให้การต้อนรับ นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอวัดเพลง
และคณะผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและ

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
มุทิตาจิต ปี 59
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 05 •ตุลาคม• 2016 เวลา 15:26 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ คุณอัมพร นานคงแนบ และ
คุณวิวัฒน์ มั่นคง พร้อมกับบุคลาการที่ย้ายไปป
ฏิบัติหน้าที่ที่อื่นและ
บุค
ลากรที่ลาออกไป

 
รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเมินผลการดำเนินงานดีเด่นลำดับที่ 1
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 28 •กันยายน• 2016 เวลา 10:48 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลง รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ จากท่านนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในการดำเนินงานการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ 2559 ที่มีคะแนนประเมินผลการดำเนินงานดีเด่นลำดับที่ 1

 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 9 จาก 24•